• להזמנות התקשרו: 0722456100
  • וקה טכנולוגיות

    test123

    האם יש צמחים יותר מתאימים לגידול פנים הבית מאשר אחרים?

    בהחלט – ישנם שלוש משפחות של צמחים צמחי C2 שהם צמחים מתחתית היער-שרגילים לגדול בחסות העצים ודרישותיהם לאור נמוכות יחסית, צמחי C3  שהם צמחי שטח פתוח חשופים לשמש,דורשים הארה רגילה , וצמחי C4 שהם צמחים הדורשים הארה רבה ותהליך הפוטוסינתזה שלהם יעיל במיוחד. מכשיר הוקה- סאן מספק פיתרון לשלושת הסוגים. אמנם רצוי להעדיף צמחים עם דרישות שמש נמוכות אבל שום צמח אינו יכול לחיות ללא הארה בכלל.